LÄNSFÖRSÄKRINGAR
SAMARBETSPARTNER

Hållbar Psykiatri Gotland AB är privat vårdgivare som är ansluten till Länsförsäkringar vårdgivarnätverk. Du som har sjukförsäkring hos Länsförsäkringar kan boka tid via Boka Doktorn bokningssystem. Tider i Boka doktorn läggs ut efter behov. Hör av dig via mail, kontakt@hallbarpsykiatri.se om du har önskemål om tid.

ROCUS HÄLSA AB
SAMARBETSPARTNER

Patienter på Hållbar Psykiatri han möjlighet att lämna blodprov på Rocus Hälsa i Visby. Det finns också möjlighet att göra RTG, MR och CT undersökningar i Stockholm via Rocus Hälsa. Virág Bergkvist arbetar som extern konsult efter avrop på uppdrag av Rocus Medicals/Företags & Hälsa inom Gotlands verksamhetsområde.

JOHN SOMMARSTRÖM
EXTERN KONSULT
LEG. PSYKOLOG

Som konsult genomför John neuropsykiatriska utredningar åt Hållbar Psykiatri. Han är legitimerad psykolog sedan 2013 och har psykologexamen från Stockholms Universitet. Varit verksam som klinisk psykolog på vuxenpsykiatrisk öppenvård, Region Gotland. Genomfört neuropsykiatriska utredningar och KBT både inom vuxenpsykiatri och på MiniMaria för unga vuxna. Har sedan varit verksam inom Region Gotland primärvård och utfört bedömningar och KBT behandlingar. Bedriver konsultverksamheten på deltid. Är deltidsanställd på Habiliteringen i Visby sedan 2021.

URSULA KALISZEWSKA
EXTERN KONSULT
LEG. PSYKOLOG

Du är välkommen boka en tid oavsett vilket samtalsfokus du önskar. Vår kontakt inleds med en bedömning av dina besvär och ett förslag på hur du kan gå vidare, där psykoterapi kan vara en väg. Några vanliga anledningar till att man söker psykolog kan vara: upplevelse av att inte kunna hantera stress, svårigheter att sova, oro och ångest, känsla av nedstämdhet eller depression, skuld- eller skamkänslor, när man hamnat i en kris utlöst av en yttre händelse eller som är kopplad till vuxenblivande, föräldraskap, separation, arbetslöshet eller andra livsomständigheter och som man känner att man har svårt att ta sig genom på egen hand, problem i nära relationer, svårigheter att organisera, prioritera eller benägenhet att skjuta upp saker på ett sätt som skapar problem.

LINDA WÅHLSTEDT
LEG. PSYKOLOG
LEG. PSYKOTERAPEUT
S:T LUKAS MOTTAGNING VISBY
SAMARBETSPARTNER

Vi har ett givande samarbete med Linda Wåhlstedt S:t Lukas mottagning i Visby. Linda är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med existentiell inriktning. S:t Lukas är en riksomfattande ideell och allmännyttig organisation med trettiotal föreningar i landet. Organisationen bildades 1939 av läkare, präster och socialarbetare. Föreningen på Gotland bildades 1978 och är ansluten till riksorganisationen Förbundet S:t Lukas. Under hösten 2019 slogs föreningen på Gotland ihop med föreningen i Stockholm, och driver nu tillsammans föreningen S:t Lukas i Stockholm/ Gotland.

AGNETA GÖLAND
EXTERN KONSULT
LEG. PSYKOLOG
CERT. EMDR-TERAPEUT
DIPL. PSYKODRAMATERAPEUT

Agneta är leg. psykolog (KBT), Cert. EMDR-terapeut (IHPU), Dipl psykodramaterapeut (PDA), utbildad i neuropsykiatriska diagnoser (IHPU), Dipl massör (AGI) och Aukt dramapedagog (RAD). Bosatt och verksam på Gotland sedan 1985, arbetat som leg psykolog sedan 2005. Har varit anställd inom psykiatrin, vuxenhabilitering och primärvård på Gotland, öppenvårdspsykiatri i Kalmar. Utredningar ADHD/autism, intellektuell funktionsnedsättning. Erbjuder ett fåtal psykopedagogiska samtal i anslutning till NP-utredningar. Viktigt är samarbetet, motivationen, det gemensamma utforskandet, och intresset för att nå de uppsatta målen för en bättre hälsa totalt sett.

LISEN KEBBE

PHD, LEG PSYKOLOG
KEBBE&SANDSTRÖM
SAMARBETSPARTNER

Lisen har en lång erfarenhet som psykolog, tidigare inom såväl barn- som vuxenpsykiatrin men har sedan 25 år arbetat i egen regi. I företaget arbetar hon tillsammans med Sven Sandström med organisationer framför allt när det gäller konflikthantering och grupputveckling. Lisen jobbar också med terapeutiska samtal för både enskilda som par. Problematiken kan bland annat handla om depression, ångest, utmattningsproblematik eller relationssvårigheter. 2011 disputerade Lisen i Systemisk kommunikation och jobbar sedan dess med den relationella delen av generationsskiften i familjeföretag.

EVA LYBERG
LEG. PSYKOLOG
LEG. PSYKOTERAPEUT
SAMARBETSPARTNER

Eva Lyberg är privatpraktiserande leg. psykolog, leg. psykoterapeut med vidareutbildning i EMDR och klinisk sexologi. Hon har samtalsmottagning i Visby och online. Hennes specialområden är graviditet och föräldrablivande, små barns utveckling, anknytning, traumabehandling och sexologisk problematik. Hon utbildar och handleder professionella inom dessa områden. Hon har också kurser och grupper för allmänheten och driver Instagramkontot @mammapsykologi. Författare till böckerna ”Anknytning och samspel i barnhälsovården” och ”Sex efter trauma. Från rädsla till njutning”. Läs mer om Eva på evalyberg.se.

BERTIL GRANDIN
LEG. PSYKOLOG
LEG. PSYKOTERAPEUT
SAMARBETSPARTNER

Bertil har en lång erfarenhet i yrket både som psykolog och psykoterapeut. Vi har ett givande samarbete och man kan vända sig till honom när behov av psykoterapi uppstår.

HELENA KEDJA
ORGANISATIONSKONSULT
COACH OCH SAMTALSTERAPEUT
SAMARBETSPARTNER

Helena har en gedigen utbildning inom organisation och ledarskap så till henne kan man vända sig i ledarskapsfrågor och teamutvecklingsfrågor men också som samtalspartner som individ, par eller familj. Hon är utbildad inom gestaltterapi, psykosyntesterapi, den senaste formen av KBT: ACT (Acceptance Commitment Therapy) samt Imago parterapi och familjeterapi/coaching. Hon utbildar i kommunikation, ex Motiverande samtal och Samtalsmetodik och brinner särskild för Hållbart ledarskap och Hållbart medarbetarskap och har metoder och modeller för detta, s.k. Hållbarhetsplaner.

ARON SJÖBERG
EXTERN KONSULT
LEG. PSYKOLOG

Jag är leg. psykolog, utbildad vid Psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet, och har arbetat som klinisk neuropsykolog i över 10 år. I dag arbetar jag som neuropsykolog inom Region Gotland med neuropsykologiskt utredningsarbete och behandling av vuxna med förvärvade hjärnskador, bl.a. stroke och traumatiska hjärnskador, samt personer med olika typer av kognitiva sjukdomar, t.ex. Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Om du har svårigheter med minnet och misstänker demensutveckling kan du boka tid för utredning. Du kan även få hjälp med att göra en standardiserad begåvningstestning med god kvalitet, t.ex. inför ansökan till Mensa. Om du behöver genomgå en trafikmedicinsk utredning efter föreläggande från Transportstyrelsen är du välkommen att höra av dig.

ALAND CENTENO DIAZ
EXTERN KONSULT
LEG. PSYKOLOG

Som konsult genomför Aland neuropsykiatriska utredningar åt Hållbar Psykiatri. Han är leg. psykolog och har magisterexamen från Madrids Universitet. Aland har en gedigen klinisk erfarenhet inom neuropsykiatri och har varit klinisk handledare inom neuropsykologi i flera år. 2013 påbörjade han sin specialistutbildning inom neuropsykologi och skriver klart sitt specialistarbete, jobbar fram en modell för behandling av de svårigheter som är relaterade till autismspektrumstillstånd. Aland arbetar på Capio Hjärnhälsan i Stockholm.

ZARA ARAM
EXTERN KONSULT
LEG. PSYKOLOG

Zara har psykologexamen från Stockholms universitet. Hon har tidigare varit verksam som klinisk psykolog och chef inom BUP, vuxenpsykiatri samt primärvård. Hon har även jobbat med vårdutvecklingsfrågor och implementering av evidensbaserade vårdprocesser. Zara har handlett personal bl. a. inom BUP, skola, socialtjänst samt BVC och mödravård. Zara är även adjunkt i psykologi vid Mittuniversitetet. Inom SveaKbt arbetar hon både som klinisk psykolog och tar organisationsuppdrag som chefsstöd och konsult vid implementering av förändringar.


UNN DAHLMAN
EXTREN KONSULT
LEG. FYSIOTERAPEUT

Unn jobbar i sitt företag RÖRELSEN med holistisk rehabilitering där balans mellan kropp och själ, aktivitet och vila ligger till grund för den behandlingsplan som utformas i varje enskilt möte. Unn jobbar främst med psykosomatisk rehabilitering, klassisk skaderehabilitering samt med smärtbehandlingar. Hon använder metoder som akupunktur, basal kroppskännedom, massage, yoga, fysisk aktivitet, motiverande samtal samt pilates mm. Medveten närvaro, helhetstänkande, motivation och ödmjukhet genomsyrar de behandlingar Unn ger. Så, behöver din kropp och själ stärkas eller läka är du varmt välkommen att boka en tid!

CHRISTIAN ERIKSSON
EXTERN KONSULT
PERSONLIG TRÄNARE

Jag vill hjälpa människor att hitta vägar till en bättre hälsa och balans. Jag delar gärna med mig av min kompetens och engagerar mig för att ge dig vad du behöver. Jag har min bas på Visby Träningscenter, där jag leder gruppträningspass. Om du vill träna i ett inomhusgym så är det här vi ses. Om vi kommer fram till att träningen ska se ut på något annat sätt så är det givetvis möjligt att ses på annan plats, t.ex. utomhus.


TOVE ELOA ÖBERG
AKKA MEDITATION
SAMARBETSPARTNER

Samtal och meditation, kurser/cirklar/retreats. Alla människor upplever genom livet både utmaningar och glädje – vare sig vi är friska eller sjuka, har eller inte har en funktionsnedsättning. Min roll i vårt möte är att genuint lyssna på det du har att dela, att tillsammans med dig reflektera kring vad du kan förändra för att skapa mer av det du behöver för att må bra. Vi anpassar mötet utifrån de behov du har, kring struktur och kommunikation. Som socionom har jag flera års erfarenhet av att arbeta med psykisk ohälsa och hälsofrämjande förhållningssätt, påbyggnad inom stress och trauma, samt som instruktör inom MHFA Första hjälpen till psykisk hälsa. Läs gärna mer på www.akkameditation.se

ANNETTE LÖWENSTEIN
MENOVUM COACHING
SAMARBETSPARTNER

Jag erbjuder samtal och handledning för chefer, ledare och personer som vill utvecklas och behöver stöd i olika faser och delar av livet, med fokus på det inre ledarskapet. Jag är fullt närvarande i din resa och vi utgår från din unika situation för att skapa förändring. Jag brinner för att hjälpa andra till ett hållbart och välmående liv ur ett holistiskt perspektiv. Jag erbjuder också kurser i Självledarskap, Coachande ledarskap och är instruktör i Första Hjälpen till Psykisk Hälsa. Med bakgrund som chef inom näringsliv och statligt företag och har jag lång erfarenhet av att coacha och leda i förändring samt utveckla välmående och motiverade organisationer.


GET A GRIP PSYCHOLOGY AB
SAMARBETSPARTNER

Virág Bergkvist arbetar som extern konsult på uppdrag av Get A grip Psychology AB.