GE EN GÅVA

Med din gåvas hjälp kan vi ge fler människor med svag ekonomi möjlighet till behandling i kris. Stöd de som inte själva har råd. När livskriser av olika slag drabbar samman människor kan samhället inte alltid ge rätt stöd. Din gåva kan hjälpa någon att komma igång med utredning och behandling som annars inte hade haft råd. Insamlade gåvomedel används till att subventionera avgifter för personer som har svag ekonomi och som behöver psykiatrisk hjälp. Genom särskild prövning kan en reducering av avgiften erbjudas.

Vi tar emot din gåva på SWISH 123 058 98 12.

TESTAMENTERA

Stöd Hållbar Psykiatri Gotland genom att till exempel testamentera pengar, aktier, fondmedel, fastigheter eller något annat föremål. Dessa gåvor är befriade från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar och realisationsvinster. Du anger i ditt testamente att gåvans ändamål är att stödja möjlighet till nedsättning av avgiften för utredning och behandling eller att stödja fortbildning och utvecklingsarbete inom Hållbar Psykiatrins verksamhet. Testamentet är en rättslig handling, därför är det viktigt att den upprättas i en korrekt form. Din bank eller en advokatbyrå kan hjälpa dig med detta.