VÅRA FEM GRENAR

1. Vi erbjuder bedömning, diagnostisering, behandling och uppföljning av patienter med psykiska problem. Du kan få hjälp med stressrelaterade tillstånd, krisreaktioner, sömnsvårigheter, utmattningssyndrom, paniksyndrom, tvångssyndrom, social fobi, generaliserad ångestsyndrom (GAD), posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), depression, bipolära sjukdomar, sex- och kärleksberoende, ADHD, autism i barndomen, Aspergers syndrom, atypisk autism, Tourettes syndrom, intellektuell funktionsnedsättning, m.m.

2. Basutredning och neuropsykiatrisk utredning.

3. Utfärdande av läkarintyg vid sjukdom. Utfärdande av läkarutlåtande om hälsotillstånd (LUH) i samband med ansökan om aktivitetsersättning eller varaktig sjukersättning. Utfärdande av läkarintyg till Transportstyrelsen för patienter med neuropsykiatriska och/eller psykiatriska sjukdomar. Utfärdande av läkarintyg till skolan eller trafikskolan.

4. Rehabilitering av arbetstagare med psykiska problem på uppdrag av arbetsgivare.

5. Handledning, utbildning och föreläsning inom psykiatri och neuropsykiatri samt första hjälpen till psykisk hälsa.