OM OSS

Hållbar Psykiatri Gotland AB grundades i juli 2019 av psykiatrikern Virág Bergkvist med visionen att via evidensbaserad kunskap ge vuxna med psykiska besvär möjlighet till utredning och behandling.

Vi hjälper både privatpersoner och företag. I både vårdrelationer och mänskliga relationer sätter Hållbar Psykiatri särskilt stort värde på äkthet och engagemang. Vår grundfilosofi är kompetens, trygghet och hållbarhet.

VIRÁG BERGKVIST, VD

MEDICINSKT LEDNINGSANSVARIG

Virág är legitimerad läkare sedan 1998 och är neurolog i botten som har vidareutbildat sig till psykiatriker för 19 år sedan. Virág har varit intresserad av neuropsykiatri länge och arbetat kliniskt med allmänpsykiatriska och neuropsykiatriska patienter sedan 2004. Virág har varit medicinskt ledningsansvarig avseende diagnostik, vård och behandling samt patientsäkerhet på en neuropsykiatrisk mottagning på Psykiatri Södra Stockholm 2015-2017.


2017-2019 har hon arbetat som läkarchef och medicinskt ledningsansvarig på vuxen psykiatrisk öppenvård på Gotland. Som utvecklingsledare har hon ansvarat för utvecklingsarbete som innefattar att stödja personalen i implementering och uppföljning av nationella riktlinjer, vårdprogram och evidensbaserade metoder. Virág har representerat psykiatri på läkemedelsforum, försäkringsmedicinsk kommitté och på primärvårdspsykiatrirådet på Gotland.Virág Bergkvist är medlem i Sveriges Läkarförbund. Lokalförening: Gotlands Läkarförening. Yrkesförening: Svenska Privatläkarförening.


Virág Bergkvist är guldhjärna, MHFA-instruktör och ambassadör på MindShift Gotland.

VÄLKOMMEN TILL

HÅLLBAR PSYKIATRI